domingo, 20 de marzo de 2011

Jueves, 24 de marzo, 19.30 h.: "FINANZAS ETICAS : OUTRA FORMA DE AFORRAR XA É POSIBEL EN GZ"


Dentro de las docucharlas de Permacultura tenemos este Jueves 24 con nosotros a Ramón Carmelo a las19.30 h. que nos trae una Mesa de Experiéncias presentando tres iniciativas de finanzas éticas de base democrática, que están desenvolviendo su actividad en Galicia:

- Fiare : Futura Cooperativa de Crédito con servizos integrais de Banca. Máis info : fiaregz.wordpress.com e www.proyectofiare.com
- Coop57 : Cooperativa de Servizos Financeiros Eticos e Solidários Máis info : www.coop57.coop e coop57galicia.blogspot.com
- AIS O Peto : Asociación de Persoas Aforradoras para o Financiamento de Microproxectos de Economia Solidária. Máis info : www.opeto.org

Os dejo una entrevista con él que se publicó en el xornal.com:

Carmelo Rodríguez é voceiro de Coop 57 Galicia, unha cooperativa de servizos financeiros éticos e solidarios integrada por 16 entidades.

Como naceu o proxecto de Coop 57 en Galicia? 
O proceso de formación vén xa de hai dous anos, cando unha serie de organizacións do cooperativismo de traballo e do ámbito do consumo responsable e ético decidimos promover un proxecto de finanzas éticas. Decatámonos de que había unha parte da cidadanía interesada en destinar os seus cartos a proxectos coherentes cos seus principios éticos e que tiñan unha visión semellante da xestión do diñeiro.

Por que o modelo Coop? 
Barallamos varias alternativas, principalmente Coop 57 e o modelo Fiare. Decantámonos por Coop porque consideramos que era a experiencia máis consolidada á hora de financiar proxectos da economía social.

Coop 57 naceu en Cataluña, pero o proxecto galego é independente, non si?
Coop 57 apoia o seu modelo naqueles territorios onde hai tecido social interesado en crear unha sección territorial. Apóiao, pero non fai como unha empresa, que pensa en que hai mercado nun lugar e monta unha sucursal, senón que deixa liberdade. Digamos que presta a idea e logo cada territorio ten autonomía para decidir que entidades entran no proxecto, así como para determinar o que financia. A única condición que nos marcan é unha oferta común de produtos financeiros e o tipo de xuro ao que temos que prestar o diñeiro ou pagarlle aos socios aforradores.

Cal é a oferta de servizos financeiros de Coop 57? 
Pois vai desde produtos para mellorar a liquidez, adiantos de subvencións ou inxección de circulante normal. Tamén traballamos préstamos a longo prazo e estamos experimentando títulos e créditos participativos.

Podemos denominar banco a Coop 57?
Non, non é estritamente un banco nin unha caixa de aforros, nin unha cooperativa de crédito, senón unha cooperativa de servizos financeiros que non precisa da licenza do Banco de España para operar, o que lle dá liberdade para xestionar as financiacións e tamén á hora de marcar o prezo do diñeiro e a oferta de servizos. Son as entidades socias as que reciben e solicitan os servizos financeiros da cooperativa baseándose nuns principios básicos e tendo en conta que todos eles participan directamente na xestión e na toma de decisións, con independencia do capital que teñan.

Un modelo peculiar...
Un modelo parabancario no que os socios aforradores reciben un xuro, pero no que non poden domiciliar a nómina nin pedir un préstamo.

Aspiran a lograr tamén iso?
Para ese modelo está Fiare, que ten a idea de crear unha cooperativa de crédito que funcione baixo principios éticos. Nós colaboramos para poñer en marcha isto nun prazo de dous-tres anos. Así, Coop tamén podería facer fronte a proxectos máis ambiciosos, ademais de que Fiare ofrecería outros servizos que nós non temos. Somos modelos complementarios e compatibles, e o feito de crear esta entidade de banca ética non significará a desaparición de Coop 57; seguiremos funcionando, pero a un nivel micro.

Que opina do modelo Triodos?
Triodos é un banco convencional que viu un nicho de mercado de xente que traballa no tipo de proxectos que eles financian. É moi diferente ao resto porque é un modelo vertical de funcionamento e de crecemento, o que non quere dicir que non sexa unha boa experiencia. Ser cliente de Triodos non che dá dereito a participar nin a decidir como se xestionan os cartos, aínda que si se che asegura un comportamento ético.

Contan con 16 entidades, aspiran a moitas máis?
Aspiramos, pero pouco a pouco. Para este ano marcámonos o obxectivo de incluír tres colectivos máis. Xa financiamos o primeiro proxecto, pero temos que coller callo. 

El lugar donde desarrollaremos estas actividades es en el centro sociocomunitario de la calle Pio XII. Hay un parque, y cruzando a través de él un centro social. Antes era llamado de la 3ª edad y ahora centro socio comunitario. Entra por la cafetería y a tu mano izquierda hay un salón donde es la charla. Te esperamos.


Ver charla permacultura 16-12-2010 en un mapa más grande

No hay comentarios:

Publicar un comentario